thành viên fanpop từ năm January 2018

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Riverdale
    Favorite Movie: Sanandrais, The kissing Booth
    Favorite Musician: Why Dont We
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
LimelightAvery trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Ayyye I know I'm like super late I been busy and haven't been on sooo yea didn't see ur answer lol
bob1500 Won my Wdw contestttt congrats XD đã đăng cách đây 4 tháng
bob1500 đã đưa ý kiến về Why Don't We
Happy Birthday Corbyn!!!!!! đã đăng cách đây 6 tháng
crying
bob1500 đã đưa ý kiến …
i miss our late night talks, i miss bạn making me laugh, i miss bạn saying sweet things to me, i miss bạn chearing me up, i miss bạn understanding what im going through, I miss everything about you, so please dont leave me now, im nothing without you. I tình yêu you. Alwas Have and Alwas Will. đã đăng cách đây 7 tháng
LimelightAvery đã bình luận…
Aww dang ): thas deep cách đây 4 tháng