thành viên fanpop từ năm January 2018

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Riverdale
    Favorite Movie: Sanandrais, The kissing Booth
    Favorite Musician: Why Dont We
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

bob1500 đã đưa ý kiến về Why Don't We
Happy Birthday Corbyn!!!!!! đã đăng cách đây 23 ngày
crying
bob1500 đã đưa ý kiến …
i miss our late night talks, i miss bạn making me laugh, i miss bạn saying sweet things to me, i miss bạn chearing me up, i miss bạn understanding what im going through, I miss everything about you, so please dont leave me now, im nothing without you. I tình yêu you. Alwas Have and Alwas Will. đã đăng cách đây một tháng 1
bob1500 đã đưa ý kiến …
i wish some people could understand how im fealing rn. All i do is tình yêu those boys and everybody just gives me shit. But idc cause those 5 boys helped me through a lot and changed my life forever. đã đăng cách đây một tháng 1