Mael Strom

thành viên fanpop từ năm September 2012

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

UkraineHetalia đã đưa ý kiến …
Oh? Pryvit, miss! I am doing alright at the moment, and how are bạn doing today? đã đăng hơn một năm qua
blood-teller đã bình luận…
Im all fine and good. :) hơn một năm qua
heart
blood-teller đã đưa ý kiến về Hetalia girls
Already five members! ( I honestly thought i would be the only one.. thanks for saving me. :') )

I am going to starg a little contest pretty soon, i just have to prepare some things. ~
to be contunied. đã đăng hơn một năm qua
lumforever đã bình luận…
Seems fun! :D hơn một năm qua
lumforever trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Really? That is just the sweetest thing I've heard today.

bạn are so sweet!! ^___^

I completely understand with school and everything. School is getting pretty harder and harder each year. Good Luck with school and everything!! ~ (: đã đăng hơn một năm qua