Blake

thành viên fanpop từ năm June 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

awesomepix đã đưa ý kiến …
Hey(: đã đăng hơn một năm qua
ta_nn_er55 đã đưa ý kiến …
xin chào blake remember me?? đã đăng hơn một năm qua
hot_gurl đã đưa ý kiến …
xin chào blake I miss u đã đăng hơn một năm qua
blake131 đã bình luận…
Miss bạn 2 hơn một năm qua