tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

bijousmom đã đưa ý kiến về Chihuahuas
Does anybody else have the chillest, calmest chihuahua like I do? Mine is not hyper, just sweet and tame. đã đăng hơn một năm qua
Kymissy đã bình luận…
My chihuahua isn't that calm. :P There are times when he sleeps during the day, hoặc sit with me when I learn, but he LOVES playing, he's such a playful dog! :D Btw,I saw your pics, your dog is very cutie too! :)) hơn một năm qua
aerosmith--4eva đã bình luận…
yes mines name is buddy!!!!! he is soooooooooooooooooooo calm. hơn một năm qua