hoa nhài Hernandez

thành viên fanpop từ năm January 2011

  • Female, 25 years old
  • CaRsOn, United States of America
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

meh
bielieber101 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I WISH THAT JUSTIN BIEBERWOULD FOLLOW ME ON TWITTER! đã đăng hơn một năm qua
sabrinalover63 đã bình luận…
i am so happy hơn một năm qua
iluvtreysongz35 đã bình luận…
me 2 hơn một năm qua
iheartjdb1616 đã bình luận…
y r u guys so happy hơn một năm qua
funnycrazy1994 đã bình luận…
hi justin bieber hơn một năm qua
laugh
iheartjdb1616 đã đưa ý kiến …
we have the same motto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
iheartjdb1616 đã đưa ý kiến …
add me!!!!!!!! do u like justin bieber đã đăng hơn một năm qua
bielieber101 đã bình luận…
I LOOOVVVEEE JUSTIN BIEBER!!! hơn một năm qua