mrs bieber

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female
  • england , United Kingdom
  • Favorite TV Show: so ngẫu nhiên (the 1 with justin bieber on it♥)
    Favorite Movie: justin bieber never say never
    Favorite Musician: JUSTIN BIEBER JUSTIN BIEBER JUSTIN BIEBER JUSTIN BIEBER OH AND SELENA GOMEZ BUT JUSTIN BIEBER JUSTIN BIEBER AND DID I SAY JUSTIN BIEBER
    Favorite Book or Author: justin bieber first step 2 forever after:my story, justin bieber just getting started
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
rakesh07 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
________,+.*,.
______,+.*`,+.*,
,+,*`,+.*`, +..*`,+.*`+*`,+
___,+.*`+*`+,*+*`,+
_____,+.*`,+,*,.+
____,+.*`+,_,+.*`,+__
╔ ╗ ★ ° ♥ ¸ ¸ ♥ Wishing bạn * * ° ♥ ¸JOY¸ ♥ * ¸..
║ ║ ❤ ═ ╦ ╦ ╦ ═ ╗ ★ °:. LIGHT * * ¸. ♥ * ° •. ♥. *
❤ ╚ ╣ ║ ║ ║ ║ ╠ ╣ ° ★:.. * ♥ ¸ ♥ PEACE ♥ * ° * ° ♥ ° * ♥
╚ ═ ╩ ═ ╩ ❤ ╩ ═ ╝ ★ Merry giáng sinh ★ đã đăng hơn một năm qua
smile
rakesh07 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi
how r u đã đăng hơn một năm qua
bieberfever802 đã bình luận…
Heyy good thanks hbu hơn một năm qua
rakesh07 đã bình luận…
i'm fine hơn một năm qua
bieberfever802 đã đưa ý kiến …
If uwant to talk to me email me on here đã đăng hơn một năm qua