Becca

thành viên fanpop từ năm March 2011

  • Female, 24 years old
  • Iowa, United States of America
  • Favorite TV Show: anything Jb
    Favorite Movie: justin bieber movie
    Favorite Musician: Justin Bieber
    Favorite Book or Author: justin bieber book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

smile
mel101lol trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
I sent an Angel to watch over bạn last night & it came back. I asked why & the Angel said, "Angels don't watch over Angels!" :D 20 thiên thần are in your World. 10 are sleeping, 9 are playing & 1 is đọc this message!

Send this to 10 Những người bạn including me. As soon as bạn get 5 back, someone bạn tình yêu will quietly surprise you... If bạn don't get any back, BUT from me, DON'T WORRY! It doesn't matter. What matters, is that bạn know that bạn are LOVED! :D đã đăng hơn một năm qua
mel101lol đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại i can see u like jb đã đăng hơn một năm qua
bieberfever210 đã bình luận…
UMM YA! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
mel101lol đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
bieberfever210 đã đưa ý kiến về Justin Bieber
I tình yêu YA JUSTIN! <3 <3 đã đăng hơn một năm qua