Alex Delashmit

thành viên fanpop từ năm July 2013

  • Male, 19 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: CN TV Shows The Othersiders Dude what would happen Deadliest Warrior and Lot's More.
    Favorite Movie: Alpha and Omega Frozen, Turbo and much more.
    Favorite Musician: Country âm nhạc Rock, Daichi Moira's Awesome songs Yeah Yeah Yeahs the band. The Verve and Kate bụi cây, cây bụi, tổng thống bush
    Favorite Book or Author: goosebumps bởi R. L. Stine and Lot's more.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ben15delas đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
All my life I NEVER realized I was depressed. I always thought that was my "Normal" way of thinking. I'm glad I got help and support my personality was pretty dark. I feel like I've been lifted up and freed. :) đã đăng cách đây 7 ngày
Rihanna312 đã bình luận…
That`s really great to hear! 👍 Depression is a horrifying thing. cách đây 7 ngày
ben15delas đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Surround Productions New video! hàng đầu, đầu trang 5 SCARIEST Commercials. Check it out! https://www.youtube.com/watch?v=wY9En5FyLBY đã đăng cách đây 24 ngày
ben15delas đã đưa ý kiến về Regular hiển thị
Wow this place is dead. đã đăng cách đây một tháng 1