Lidija

thành viên fanpop từ năm December 2015

  • Female, 20 years old
  • Ohrid, Macedonia
  • Favorite TV Show: Scream Queens & Lie to me
    Favorite Book or Author: The Process
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
mmeBauer trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Hey, belle! How are you? Miss bạn so much! Hope bạn come back soon, fanpop ain’t the same without you.
Anyway, when bạn come back, why don’t bạn re-open that Cover Art Contest in your club! Miss making covers with bạn and stu! Želim te! đã đăng cách đây một tháng 1
smile
Esmeraldina trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
🐰H🐣A🐇P🐥P🐰Y🐤➕🐇E🐥A🐰S🐤T🐇E🐣R🐰! ♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️🌹♥️ đã đăng cách đây 9 tháng
heart
mmeBauer trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
╱╲┈┈╱╲
▏┈╲┈▏┈╲
╲┈▕┈╲┈▕
┈╲▕┈┈╲▕
┈╱┈▔▔▔┈╲
▕╭┈╮┈╭┈╮▏
╱┊▉┊┈┊▉┊╲
▏┈┳▕▇▏┳┈▕
╲┈╰┳┻┳╯┈╱
┈▔▏┗┻┛▕▔┈╱╲
┈╱▕╲▂╱▏╲╱┈╱
╱┈▕╱▔╲▏┈┈╱
┈╱▏┈┈┈▕╲╱
Happy Easter, Lidija! đã đăng cách đây 9 tháng