tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
beautifuliar đã đưa ý kiến về 90210
God, I miss Lannie so much. đã đăng hơn một năm qua
LANfanaddictNIE đã bình luận…
Me too! hơn một năm qua
DamonElenaFan đã bình luận…
I miss them too :( hơn một năm qua
loyalone24 đã bình luận…
Yes I really want them to get married hoặc bac together hơn một năm qua
beautifuliar đã đưa ý kiến về Reign [TV Show]
Finally we are getting Mash, it's about time. :) đã đăng hơn một năm qua
MaryElizabeth đã bình luận…
so excited :) hơn một năm qua
beautifuliar đã đưa ý kiến về Adrianna & Navid
I want Silver slut to leave for good, I can't see this skank on my screen. She lấy trộm, đánh cắp Navid from Ade just to cheat on him later with Liam. Disgusting hypocrite. Words can't describe how much I hate her. She tries to ruin both best couples on the hiển thị - NavAde and Lannie. Nilver and Sliam will always suck. đã đăng hơn một năm qua