Jeannie

thành viên fanpop từ năm February 2007

  • Female, 34 years old
  • New York, NY
  • Favorite Movie: Once, Superbad, Brokeback Mountain, Mulan
    Favorite Musician: the good ones
    Favorite Book or Author: the ones that devastate
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Sophiii trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
I'm not sure if I gave bạn các điểm thưởng for this before hoặc not, but that Kristen-Chris-interview video is just so great! I can watch it again and again and just laugh my face off every time. So thanks, it really saves a rainy ngày (: đã đăng hơn một năm qua
nosemuffin trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
Supernatural drinking game, nice idea! đã đăng hơn một năm qua
Sophiii trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for uploading the Veronica Mars video ;) đã đăng hơn một năm qua