thành viên fanpop từ năm July 2010

  • Favorite TV Show: glee,degrassi,vampire diaries,house of anubis
    Favorite Movie: the american mall, the poet,never cry like a chó sói, sói
    Favorite Musician: Glee cast,school gyrls, Ke$ha
    Favorite Book or Author: glee,school gyrls, the vampire diaries,holes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

maryam1311 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
thx for the add đã đăng hơn một năm qua
mischievous
ELEPHANT98 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
OTAY THXX] ND HERRZ ONE FERR YHEW đã đăng hơn một năm qua
mischievous
ELEPHANT98 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
THX FERR THE ADD XD đã đăng hơn một năm qua