Jeni

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Ireland
  • Favorite TV Show: Friends,The Mentalist, Bones, all the CSIs,Criminal Minds, trang chủ and Away, The Big Bang Theory, One cây đồi núi, hill
    Favorite Movie: James Bond films, Mission Impossibles, Fast and Furious films
    Favorite Musician: All music! But not classical!!
    Favorite Book or Author: To Kill a Mocking Bird, Pride and Prejudice (all of Jane Austen's), John Steinbeck.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crying
basketballstar đã đưa ý kiến về A Gifted Man
Why was this hiển thị cancelled?? :( :( đã đăng hơn một năm qua
basketballstar đã đưa ý kiến về Glee
RIP Cory :( đã đăng hơn một năm qua
cake
basketballstar đã đưa ý kiến về Hoàng tử William
Happy 30th birthday yesterday Prince William!!! :) :) :) đã đăng hơn một năm qua
Beriwan đã bình luận…
YAYYYY hơn một năm qua