bakr showtah

thành viên fanpop từ năm July 2012

  • Male, 25 years old
  • aden, Yemen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

           

thông tin trên tường của tôi

bakrbolton đã đưa ý kiến về Nick Jonas
xin chào i'm new can i have Những người bạn ? <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
sydnye1234 đã bình luận…
bạn can have những người hâm mộ ill be your người hâm mộ if bạn be mine im new too this too. hơn một năm qua
jakharia đã bình luận…
yes I will hơn một năm qua
saigejohnson6 đã bình luận…
hi i willi be your Những người bạn hơn một năm qua
bakrbolton đã đưa ý kiến về Justin Bieber
xin chào i'm new here can i have Những người bạn ?? đã đăng hơn một năm qua
wink
bakrbolton đã đưa ý kiến …
hey, can i be your friend !!? đã đăng hơn một năm qua