Dora B

thành viên fanpop từ năm January 2013

  • Female, 41 years old
  • Portugal
  • Favorite TV Show: vampire diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
badg1rl đã đưa ý kiến về Damon & Elena
I like the episode. She´s not death! He just need wait 60 years, and 60 years for a vampire it´s nothing. đã đăng hơn một năm qua
heart
badg1rl đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Vote plz <3 link đã đăng hơn một năm qua
carambolas đã bình luận…
Voted! hơn một năm qua
MariLena16 đã bình luận…
Voted too. hơn một năm qua
heart
badg1rl đã đưa ý kiến về Damon & Elena
All Delena những người hâm mộ need to see this masterpiece <3 link đã đăng hơn một năm qua