living is easy with eyes closed•

thành viên fanpop từ năm March 2009

  • Female
  • Favorite TV Show: lost
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4)

thông tin trên tường của tôi

maryam1311 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Your icon. <33 đã đăng hơn một năm qua
TrueStory trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for your fringe pics. đã đăng hơn một năm qua
heart
Piu95 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
I aboslutely tình yêu your icon! Jack/Kate <33333 đã đăng hơn một năm qua