thành viên fanpop từ năm June 2010

  • Female, 25 years old
  • farmington, nm
  • Favorite TV Show: big time rush,icarly,good luck charlie,fish hooks
    Favorite Movie: Fred the movie
    Favorite Musician: justin bieber,big time rush,lady gaga,Demi lovato,miley cyrus
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

crzychick1d đã đưa ý kiến …
how old is jenna just asking đã đăng hơn một năm qua
crzychick1d đã đưa ý kiến …
xin chào jenna add me plz im new đã đăng hơn một năm qua
baby5688 đã bình luận…
im not jenna she lets me post pics of her but ill add sorry im just responding hơn một năm qua
greysonfan215 đã đưa ý kiến …
This Is Called The Eye Test Look For The LOWER Case 'L' And bạn Will Be Kissed Tomorrow:LLLLLLLLLLLlLlLLLLL.Now Look For The Q And Your Wish Will Come True! OOOOOOOOOOOQOOOOOOO. Now Look For The N MMMMMMMMMMMNMMMMMMMMM NowFind TheMistakeABCDEFGHIJKLNMOPQRsTuVWXYZ Now Wish For SomethingYouReallyWant AfterTheCountdown 10987654321 Now Close YourEyes AndMake A Wish Now paste this To 9 Peoples tường And Your Wish Will ComeTrueYouHave 19Minutes hoặc What bạn Wished For Will Be The Opposite no post back đã đăng hơn một năm qua