I tình yêu bạn Michael Jackson

thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Female, 28 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: All of Michael Jackson's short films, Moonwalker, Ghosts, and This Is It
    Favorite Musician: Michael Jackson <3
    Favorite Book or Author: Moonwalk and Dancing the Dream by: Michael Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
WILLYW trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi! tình yêu ur pics of MJ! <3 đã đăng hơn một năm qua
laugh
BillieJean1958 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Beautiful pics bạn got here :D đã đăng hơn một năm qua
heart
ilove_mj đã đưa ý kiến …
THE BEST SISTER IN THE WHOLE WIDE WORLD. AND ALWAYS WILL BE. I tình yêu bạn with ALL of my tim, trái tim and i will NEVER EVER stop loving bạn no matter what! I tình yêu bạn alot, and i want bạn to know bạn have changed my inside and bạn are the biggest support in my life, I tình yêu bạn MRS. JACKSON ♥ đã đăng hơn một năm qua