Bianca Moody

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Female, 24 years old
  • Melbourne victoria, Australia
  • Favorite TV Show: Sonny with a Chance
    Favorite Movie: Huchico a japanise movie
    Favorite Musician: Kate perry
    Favorite Book or Author: Go girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

ambawoof đã đưa ý kiến …
chat bianca đã đăng hơn một năm qua
ambawoof trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hav a điểm thưởng đã đăng hơn một năm qua
ambawoof trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
yo đã đăng hơn một năm qua