lola hernadez

thành viên fanpop từ năm May 2008

  • 24 years old
  • miami, florida
  • Favorite Movie: Avatar THE LAST AIRBENDER!
    Favorite Musician: the person who did the Avatar âm nhạc
    Favorite Book or Author: AVATAR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Impulse85 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
For your bình luận on the Twilight series pick. Finally, someone that agrees with me about the actor for Edward not being that cute hoặc special. Yay!!! A sain person. đã đăng hơn một năm qua
ShadowFlame trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
For your bình luận in the forum...your many many comments...does that go under các bình luận then....hmmm đã đăng hơn một năm qua
ClassicalNadia trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
For the Avatar videos!
Great job! ; ) đã đăng hơn một năm qua