Aurora Hoffman

thành viên fanpop từ năm May 2013

  • Female, 30 years old
  • Favorite TV Show: The Vampire DIaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

aurorahoffman đã đưa ý kiến về Damon & Elena
how did bạn get that picture on your strip thing bởi your icon? đã đăng hơn một năm qua