arthur

thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 23 years old
  • london, United Kingdom
  • Favorite TV Show: Vampire diaries
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

BONES45 đã đưa ý kiến …
ok, so the bonnie & damon spot has 1613 curnttly,what were they berfore the big fight?? đã đăng hơn một năm qua
laugh
arthur20 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
lol..In Bamon spot because of last episode there was a huge a fight happened between team Damon and team Bonnie, one người hâm mộ has đã đưa ý kiến that Damon forcing blood Elena was like a rape and Stefan/Elena were right in that episode and the fight start, some những người hâm mộ were saying some những người hâm mộ judge Damon harshly, Damon was awesome in last episode and there was a fight between team Bonnie and team Damon as some are saying when Bonnie basing happened, team Damon những người hâm mộ defend her but team Bonnie is not doing it.lmao. đã đăng hơn một năm qua
arthur20 đã bình luận…
Few những người hâm mộ have left the spot also. lol... hơn một năm qua
az0965022 đã bình luận…
REALLY!!!!LOL hơn một năm qua
deluv đã bình luận…
its world war III over there. lmao hơn một năm qua
DarkDalena đã đưa ý kiến …
Thanks bạn for add me back! :D Delena4ever♥ đã đăng hơn một năm qua