thành viên fanpop từ năm November 2007

  • Female, 29 years old
  • Venezuela
  • Favorite TV Show: The Office, HIMYM, Pushing Daisies and Chuck
    Favorite Movie: The Departed, Ocean's Eleven, Meet the Parents, Mean Girls and others...
    Favorite Musician: The Killers, Maroon 5, Daughtry, Sin Bandera
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

spongesrule đã đưa ý kiến …
how do bạn become a dedicated hoặc die-hard fan? đã đăng hơn một năm qua
JonTogoGirl87 đã đưa ý kiến …
:D đã đăng hơn một năm qua
cfonseca4 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
for the các bức ảnh in Chuck and Sarah club :) đã đăng hơn một năm qua