aparna aparna

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 25 years old
  • mumbai, India
  • Favorite TV Show: full house, fashion show, barbie, australias tiếp theo hàng đầu, đầu trang model
    Favorite Movie: aashiqui2
    Favorite Musician: john stamos
    Favorite Book or Author: whatever no particular book
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

heart
aparna873 đã đưa ý kiến về John Stamos
I tình yêu bạn johnstamos I have crush on bạn . bạn are so handsome in full house. I hope that in tiếp theo birth bạn will be my boyfriend đã đăng hơn một năm qua
stamosgirls1 đã bình luận…
haha. i have a crush on him too LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
amystamos04 đã bình luận…
me to hơn một năm qua
I_love_Jesse đã bình luận…
i tình yêu john stamos hơn một năm qua
I_love_Jesse đã bình luận…
i have the biggest crush on him hơn một năm qua