Mrs. Kuchiki

thành viên fanpop từ năm September 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blackpanther666 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for your contributions to the Bleach club. XD đã đăng hơn một năm qua
doodllecake trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hi :) đã đăng hơn một năm qua
SharonaSJ trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
If u r a người hâm mộ of Kpop tham gia this club thnx
link đã đăng hơn một năm qua