Sophia

thành viên fanpop từ năm April 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

animecat888 đã đưa ý kiến về Cướp biển vùng Caribe
best movie(s) ever made!!! đã đăng hơn một năm qua
smile
tx365 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
thanks 4 the add!!!! đã đăng hơn một năm qua
kiss
SparrangelicaG trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thanks for adding me!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
animecat888 đã bình luận…
no problem hơn một năm qua