V€ŘÎFÌ€D ĎÍŔ€ÇŢÏÕŃ€R

thành viên fanpop từ năm December 2013

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
PrueFever trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Any chance I could get bạn to vote and maybe leave a bình luận in this Disney phiếu bầu I made here:

link

I'm trying to get as many Fanpoppers to vote and bình luận and your vote could really help a lot :) I'd really appreciate it as every little vote counts :) đã đăng hơn một năm qua
taylor-4-ever trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hiii
can bạn tham gia me club
link đã đăng hơn một năm qua
wink
KittyBlue trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
can u tham gia this club
link đã đăng hơn một năm qua