ashley black

thành viên fanpop từ năm June 2013

  • Female, 24 years old
  • stevenage, United Kingdom
  • Favorite Musician: andy biersack
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

andyblack đã đưa ý kiến về Foreigner
hi đã đăng hơn một năm qua
andyblack đã đưa ý kiến …
hi đã đăng hơn một năm qua
andyblack đã đưa ý kiến về Paramore
bạn are so cool đã đăng hơn một năm qua