paul and phil

thành viên fanpop từ năm March 2015

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: Orange Is the New Black
    Favorite Movie: Tim burton
    Favorite Musician: Marianas Trench
    Favorite Book or Author: Chuck Palahniuk
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

2ntyOnePilots trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
xin chào nice ya meet you, I’m Jay. Have a gr8 ngày dude đã đăng cách đây một tháng 1
smile
andy10B trao các điểm thưởng cho tôi về my images
link

Please can bạn answer and bình luận on my phiếu bầu I created thank bạn đã đăng cách đây 9 tháng
smile
BJsRealm trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
H*A*P*P*Y + N*E*W _ Y*E*A*R + 2*0*1*8 !!! :-D đã đăng cách đây 11 tháng