Amy Trynka

thành viên fanpop từ năm October 2007

  • Female, 26 years old
  • Hull, Yorkshire
  • Favorite Movie: Step up, Mean Girls, Bring it On: All hoặc Nothing, Bend It like Beckham, Pirates Of the Carribean, Rasing Helen, A Lọ lem Story, Coach Carter
    Favorite Book or Author: P.S. I tình yêu you, My Best Friend's Girl, Shopaholic and Baby, Gerrard, Gossip Girl
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

karola_bo đã đưa ý kiến …
Cool profile:) đã đăng hơn một năm qua
goodman8 đã đưa ý kiến …
Hello đã đăng hơn một năm qua
naz387 đã đưa ý kiến …
hi beautiful LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua