Louise Brooks người hâm mộ

thành viên fanpop từ năm February 2011

  • Female, 28 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: Pandora's Box, Prix de Beaute, Where The tim, trái tim Is, The Green Mile, Gentlemen Prefer Blondes, and so many more.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

amreynoso đã đưa ý kiến về Louise Brooks
Hi there, AcidBanter, my tên người dùng is 16reynoso on youtube. Thank bạn for adding my người hâm mộ video! I tình yêu your fanpage for Louise Brooks! :D đã đăng hơn một năm qua
AcidBanter đã bình luận…
xin chào there, how are you? I'm xxLornyTunesxx on youtube. Thanks for joining my spot! hơn một năm qua
amreynoso đã bình luận…
Hi there, I am alright, thank you! Last tháng I saw Prix de Beaute for the first time, and loved it! How are you? I hope bạn make thêm Louise tributes, they are great! hơn một năm qua