My Wall

Next Previous
amoremusic đã đưa ý kiến về nghề viết văn
nghề viết văn a new poem, and can't think of what to write does any-one have any ideas on what i should write about? đã đăng hơn một năm qua
brown-eyed-girl đã bình luận…
emotions hơn một năm qua
Hattress đã bình luận…
Bananas. There aren't enough poems about bananas. hơn một năm qua
StarPotterRings đã bình luận…
How about bananas with emotions? hơn một năm qua
misscrazel đã bình luận…
Yes! write about bananas with emotions! :) hơn một năm qua