amogha koname

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Male, 19 years old
  • mysore, India
  • Favorite TV Show: roll no 21
    Favorite Movie: don
    Favorite Book or Author: hardy boys
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

amoghakonamme đã đưa ý kiến về Fernando Torres
chelsea is my life n torres is my soul đã đăng hơn một năm qua
amoghakonamme đã đưa ý kiến …
torres9+chelsea=danger party đã đăng hơn một năm qua
amoghakonamme đã đưa ý kiến …
chelsea is my life torres is my soul đã đăng hơn một năm qua