alyssa roberts

thành viên fanpop từ năm February 2012

  • Female, 22 years old
  • hammond, Indiana
  • Favorite TV Show: Nikita
    Favorite Movie: Skyfall
    Favorite Musician: Ryan Beatty
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alyssaluvsu đã đưa ý kiến …
tình yêu not gender ! Gays/lesbians/bisexuals are people. Just like straight people. Why do they have to be judged/bullied ?! People are people. God made people so therefore he cares about gays. Think why would God create people if he didn't like the way they are. People think it's a choice and some say that gays are STUPID?! I believe that nobody should be treated differently because of their sexual orientation. orientation.

Post what bạn think. Follow me if bạn support gays. đã đăng hơn một năm qua
alyssaluvsu đã đưa ý kiến về Harry Styles
Harry ur are the most sexy,beautiful and i tình yêu u out of the whole band. đã đăng hơn một năm qua
1_directionxx đã bình luận…
Same here LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
goshawn đã đưa ý kiến …
I like Justin Bieber. đã đăng hơn một năm qua