Brenda D

thành viên fanpop từ năm August 2008

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
noControl1199 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Hi there,

"The Fray" is Louis Tomlinson's yêu thích band. If bạn liked his cover of "Look After You", can bạn please please tham gia his người hâm mộ club?

He is a very talented musician and bạn might already know he is part of One Direction.

Please tham gia his club here. I'd really appreciate it.

link

Thank bạn so much !!

Oh, and please follow him on Twitter.

https://twitter.com/Louis_Tomlinson

Thanks again :) đã đăng hơn một năm qua
mellissastinson trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
10* đã đăng hơn một năm qua
mellissastinson trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
9* đã đăng hơn một năm qua