jamie homles

thành viên fanpop từ năm October 2011

  • Female, 23 years old
  • New York & Doncaster,England, United States of America
  • Favorite TV Show: Glee
    Favorite Movie: Harry potter years 1-7
    Favorite Musician: One Direction
    Favorite Book or Author: harry potter 1-7
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ally11 đã đưa ý kiến về Harry Potter
Richard Griffths will always be in our tim, trái tim đã đăng hơn một năm qua
mr-cullen đã bình luận…
yeah hơn một năm qua
ally11 đã bình luận…
thank RICHARD GRIFFTHS hơn một năm qua
Lady_Loki đã bình luận…
Yes hơn một năm qua
ally11 đã đưa ý kiến về Harry James Potter
''i'm ron bởi the way Ron Weasley"~Ronald Billus Wesley
"i'm Harry,Harry Potter"~Harry James Potter
"i am Hermione Granger"~Hermione Jean Granger
"the names Draco Malfoy"~Draco Malfoy
it has been 11 years of harry potter and we will never forget it đã đăng hơn một năm qua
craig_evan đã bình luận…
No one like draco malfoy hơn một năm qua
ally11 đã bình luận…
who knows hơn một năm qua
ally11 đã đưa ý kiến …
HAPPY TURKEY ngày đã đăng hơn một năm qua