tori BURKS

thành viên fanpop từ năm October 2009

  • Female
  • p.a.
  • Favorite TV Show: teen wolf, my babysitter's a vampire, americas best dance crew,
    Favorite Movie: the littlest vampire!, harry potter,
    Favorite Musician: black veil brides, brokencyde,stereo skyline,hey monday,blink182,simple plan,cody Simpson,jeydon wale,fall out boy,green day,linkin park,evanescence
    Favorite Book or Author: my soul to take, my soul to loose, harry potter, dead is a state of mind,eyes of a stranger,
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

alicegirl309 đã đưa ý kiến về Cameron Kennedy
omg LOL – Liên minh huyền thoại he is like my OBSESSION! đã đăng hơn một năm qua
RoryLover123 đã bình luận…
He is me and CamkennedyLover's total OBSESSION!!!!! duh I luvs u Cameron hơn một năm qua
cameronissexey đã bình luận…
me to hơn một năm qua
alicegirl309 đã bình luận…
me either LOL – Liên minh huyền thoại i always watch hơn một năm qua
BTRLogan25 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thx for adding me đã đăng hơn một năm qua
smile
marizymbong đã đưa ý kiến …
tnx for the add.... đã đăng hơn một năm qua
alicegirl309 đã bình luận…
, welcome.. LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua