alex

thành viên fanpop từ năm April 2010

  • Female, 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Tyra Banks show,martin,everybody hate chris, jackson dynasty, mj take over on fuse
    Favorite Movie: Tyler Perry phim chiếu rạp ,THIS IS IT,Umm..2pac movies...comedies, mj movies(jackson american dream), glitter..DANGEROUS TOUR..Not movie but..o well
    Favorite Musician: Michael jackson,mariah carey,2pac,Dru đồi núi, hill
    Favorite Book or Author: Moonwalk, Drama High series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

kiss
alexmswann đã đưa ý kiến về Mariah Carey
Mariah Carey Lambs (below)

link đã đăng hơn một năm qua
alexmswann đã đưa ý kiến về Mariah Carey's Lambs
Club is being updated!! Your could improve the club bởi adding your fav vids and/or pics <3
đã đăng hơn một năm qua
kiss
alexmswann đã đưa ý kiến về Michael Jackson
i havent been on here in a whiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiile...lol đã đăng hơn một năm qua