thành viên fanpop từ năm July 2011

  • Favorite TV Show: Ghost adventures,paranormal challenge,etc!!!!
    Favorite Movie: cá mập night And all scary phim chiếu rạp
    Favorite Musician: ADAM LAMBERT AND BLOOD ON THE DANCE FLOOR!!!:)
    Favorite Book or Author: Twilight sagas
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

adam109 đã đưa ý kiến …
Gonna go swimming later with my friends!!!!:) đã đăng hơn một năm qua
adam109 đã đưa ý kiến …
Listening 2 Adam lambert can't get enough of him!!!!!:) đã đăng hơn một năm qua
cool
toughwolf2227 đã đưa ý kiến …
omg ghost adventures is awesome!!!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua