Chiyoko Kimura

thành viên fanpop từ năm June 2011

  • 24 years old
  • Virginia
  • Favorite TV Show: Rurouni Kenshin
    Favorite Movie: Flyboys
    Favorite Musician: The Yoshida brothers
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

watchamaging trao các điểm thưởng cho tôi về my links
5 đã đăng hơn một năm qua
watchamaging trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
4 đã đăng hơn một năm qua
watchamaging trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
3 đã đăng hơn một năm qua