Abdullah Samer

thành viên fanpop từ năm December 2011

  • Male, 22 years old
  • Alexandria, Egypt
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hello :) What's up??
Ramadan Kareem ^^ đã đăng hơn một năm qua
big smile
AlOoOosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hello!!! :) I'm still alive :D how are you? đã đăng hơn một năm qua
a300 đã bình luận…
heyyy hơn một năm qua
a300 đã đưa ý kiến về Eminem
I just wanna ask .... where the fuck is the chat ???
it's been 2years and i got in and can't find mebo (the chat)
if some1 can help đã đăng hơn một năm qua
_Rae-Marie_ đã bình luận…
They took it off. :( IKR I miss it :/ hơn một năm qua