tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

heart
_malllliiii_ đã đưa ý kiến về Bóng ma trong nhà hát
Honestly my very yêu thích version of POTO is the 25th anniversary version with Sierra Boggess and Ramin Karimloo. Is it just me, hoặc after Phantom sings âm nhạc of the Night, I just want to say YES I'll stay with bạn forever! Forget Raoul, no offense meant to Raoul lovers. But seriously, that's what I'd do lmao anyone else??? đã đăng hơn một năm qua