Emily

thành viên fanpop từ năm December 2008

  • Female, 24 years old
  • Melbourne, Victoria
  • Favorite TV Show: Lots a stuff. Btw, I tình yêu BASEBALL!! =]
    Favorite Movie: TWILIGHT, Bad News Bears, Angus Thongs and Perfect Snogging, The Covenant, The Dark Knight
    Favorite Musician: Paramore, FOB, Kings Of Leon, rắn hổ mang Starship, Birds of Tokyo, Blink-182, xin chào Monday, TAI..., All Time Low, Short Stack, The Killers & Muse
    Favorite Book or Author: TWILIGHT, MIDNIGHT SUN, New Moon, Eclipse, Breaking Dawn & Vampire Academy, Vampire Beach, Vampire Kisses
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

grissomsgirl đã đưa ý kiến …
Please take a look at the William Petersen Spot link

Many thanks

grissomsgirl đã đăng hơn một năm qua
daphne_cullen trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks! :] đã đăng hơn một năm qua
mcclare34 trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Happy Earth Day! đã đăng hơn một năm qua