Xime TeamDelena

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 38 years old
  • Buenos Aires, Argentina
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

_Xime__ đã đưa ý kiến về Damon & Elena
link we are looosing =( đã đăng hơn một năm qua
loveofdelena đã bình luận…
loosing for NOW yes....but when the time comes...WE'LL TAKE BACK THE LEAD!! bạn just gotta let them tirer themselves out!! hơn một năm qua