tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

_2-D_ đã đưa ý kiến về Robin Williams
I remember the Fisher King and The dead Poet society. Being as young as I was, I never knew he existed, but I grew to know him and tình yêu him as a người hâm mộ and always will. RIP sir. until we meet again. đã đăng hơn một năm qua
dreamcatcher321 đã bình luận…
your so adorable it hurts to know bạn grew up at the time of THE FISHER KING. man, he was your childhood too huh? hơn một năm qua
_2-D_ đã bình luận…
He was everyone's childhood. hơn một năm qua
_2-D_ đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
im not one for being random....

CHEESETITS...or some shit like that.

meh i tried leave me alone >.>''' đã đăng hơn một năm qua
Trinity360 trao các điểm thưởng cho tôi về my links
U haven't got điểm thưởng in a while :D đã đăng hơn một năm qua
_2-D_ đã bình luận…
ah, thank bạn sir. hơn một năm qua