Jonapello

thành viên fanpop từ năm March 2017

  • Favorite TV Show: Westworld
    Favorite Movie: Kẻ hủy diệt
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

         

thông tin trên tường của tôi

Zippy100 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Going on a hiatus. Probably months hoặc a year. Wonder what will be new when I return. Bye~ đã đăng cách đây 2 giờ
Zippy100 đã đưa ý kiến về anime
Light Yagami from Death Note is probably the most complicated character ever created. I still can't tell whether he's an anti-hero hoặc a villain. Amazing character design. đã đăng cách đây 5 giờ
applebear123 đã bình luận…
Agreed cách đây một giờ 1
Zippy100 đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
surprise buttsecks đã đăng cách đây 6 giờ
gvldenyovth đã bình luận…
kinky cách đây 3 giờ