thành viên fanpop từ năm November 2012

  • 23 years old
  • New Zealand
  • Favorite TV Show: Game of Thrones, Playful Kiss, 1 Litre of Tears, American Horror Story, anything Gordon Ramsay related, BTS American Hustle Life, lots of anime~
    Favorite Movie: Harry Potter, Pirates of the Caribbean, Sweeney Todd, Juno, Nightcrawler, Whiplash, classic Disney flicks.
    Favorite Musician: Ed Sheeran, Alexander Rybak, Sam Smith, Super Junior, Cho Kyuhyun, CN.BLUE, Seventeen, BTS, Eminem, and video game soundtracks.
    Favorite Book or Author: Various manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 8 clubs Dedicated (8) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

Zeppie đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
Ive signed in for the first time in months... activity still is low? Hahah
But hi everyone! I don't know if I'll stick around but hope all is well with bạn guys ^^ đã đăng cách đây một tháng 1
BlindBandit92 đã bình luận…
xin chào zeppie how's it going? ^^ cách đây một tháng 1
8theGreat đã bình luận…
Hey, it's good to see you! cách đây một tháng 1
GDragon612 đã bình luận…
xin chào zeppie babe, miss ya so much !!! How are bạn ma sweetheart? cách đây một tháng 1
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗║♫╝╠═╦╦╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣╚╗╔╣║♫║♥*Hugs*♥
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝♫╚╝╚ ═╩═╝
Send this to all the Những người bạn bạn tình yêu LY <3 đã đăng cách đây 4 tháng
heart
GDragon612 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
xin chào zeppie babe
how are bạn ma sunshine
miss ya like hell here ><
btw somebody hacked ma insta account><
I think I will make a break there ... hope ya understand

lots of tình yêu and kisses ya kat đã đăng cách đây 4 tháng