thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Female, 31 years old
  • A bed...it´s huge and fluffy!, A bedroom with lots of plushes!
  • Favorite Book or Author: Notre Dame de Paris
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

ZeldaFanForever đã đưa ý kiến về Những nàng công chúa Disney
xin chào guys, it´s Summer. Biggest dramawhore around. I won´t tham gia again, don´t worry ;) Just wanted to drop bởi and apologize for my behaviour. I was mad at myself and lashed out against others, causing stupid drama. I hope bạn can still enjoy my edits and icons. And thank bạn for the good times as well. It was a lot of fun here! Keep it classy guys and have fun. Bye! :) đã đăng cách đây 2 tháng
heart
nmdis trao các điểm thưởng cho tôi về my images
I really like your hoa nhài biểu tượng it's adorable <3 đã đăng hơn một năm qua
dimitri_ đã đưa ý kiến …
Ever since I was 15, becoming a vegan was one of my life goals. And now here I am at 20 xD but I am trying to get back on track with it :) so many temptations tho đã đăng hơn một năm qua