Just cruisin' with John Galt

thành viên fanpop từ năm September 2012

  • Female, 20 years old
  • Galifrey
  • Favorite TV Show: Doctor Who! :: A ton of animes (Hetalia, Ouran, ZLoan,KnB and Desendants of Darkness are my favorites)
    Favorite Movie: Italian Job :: Red :: Underworld:: Klass [The class [2007]]
    Favorite Musician: Rob Thomas:: Alexander Rybak ::Eric Saade:: umm....A lot.
    Favorite Book or Author: Princess Bride:: Hannibal series:: Insomnia
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

_Gakupo_ đã đưa ý kiến …
GAY NAZI không gian VAMPIRES
awwww yeah, best form of entertainment on the market today~!
(lol jk) đã đăng hơn một năm qua
_Gakupo_ đã bình luận…
I can'believe those words just escaped my fingertips.... hơn một năm qua
Yeah_Pancakes đã bình luận…
Psyco shotas and all these babes yissss hơn một năm qua
Liechtenstein13 đã đưa ý kiến …
:D :D :D :D: D :D :D :D :D :D :D :D: D :D :D :D :D :D :D :D: D :D :D :D: D :D :D :D: D :D :D :D :3 đã đăng hơn một năm qua
big smile
SkimrA trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hi ! đã đăng hơn một năm qua