thành viên fanpop từ năm April 2011

  • Female, 22 years old
  • eney were ^_^ , Canada
  • Favorite TV Show: yoai stuff and dog anime and of corse DEATH NOTE and xin chào class president and the littlest hobo and invader zim and món canh hải thập vị, thức ăn chowder, chowder and johnny test !!!!!!!!
    Favorite Movie: Hachiko and Alpha and Omega and Rio
    Favorite Musician: japanese song writers
    Favorite Book or Author: Ginga densetse weed and yoai anime
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

YaoiLXLIGHT101 đã đưa ý kiến …
Yo everyone ! its been awhile XD LOL – Liên minh huyền thoại so whats up with yall ? đã đăng hơn một năm qua
ribbit_becky trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Freakin' cool YAOI! đã đăng hơn một năm qua
YaoiLXLIGHT101 đã bình luận…
I KNOW RIGHT ?!?!?!? XD hơn một năm qua
SnapeSoulmate trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Is that Ginga I see? EPIC anime DOG SERIES. đã đăng hơn một năm qua
YaoiLXLIGHT101 đã bình luận…
I KNOW !!!!!!!!! hơn một năm qua